ZHP

Wielopoziomowa Drużyna Nieprzetartego Szlaku “ Iskierki Nadziei”

Od października 2021 pod skrzydłami Lęborskiego Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “Iskierka Nadziei” oraz Hufca ZHP w Lęborku, funkcjonuje Gromada Zuchowa Nieprzetartego Szlaku dla kilkorga dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi (Asperger, niedosłuch, niedowidzenie, afazja, ADHD).Nieprzetarty Szlak

to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dzięki instruktorkom i instruktorom NS – działającym tradycyjną i sprawdzoną metodą harcerską – dziś prawie 4500 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zaburzeniami rozwojowymi ma możliwość przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem z nimi wspaniałej harcerskiej przygody. Ma to znaczący wpływ na ich wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, społeczny, duchowy i fizyczny – rozwój, wspierając jednocześnie kompleksową rehabilitację.
Od października 2021 pod skrzydłami Lęborskiego Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “Iskierka Nadziei” oraz Hufca ZHP w Lęborku, funkcjonuje Gromada Zuchowa Nieprzetartego Szlaku dla kilkorga dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi (Asperger, niedosłuch, niedowidzenie, afazja, ADHD). Pod kierunkiem oligofrenopedagogów – instruktorów ZHP – prowadzone są cotygodniowe zbiórki zuchowe. W trakcie zajęć Zuchy poznawały PRAWO ZUCHA oraz przygotowywały się do złożenia OBIETNICY ZUCHOWEJ. Ten WAŻNY DZIEŃ poprzedził wspólny biwak. Po raz pierwszy niektóre zuchy spędziły 2 noce poza domem, z dala od swoich rodziców. Brały udział w Grze Terenowej i Ognisku. Było to wprowadzenie do wzięcia udziału w Święcie Flagi 2 maja 2022. Przed Starostwem Powiatowym w Lęborku zuchy wystąpiły w krótkiej inscenizacji patriotycznej oraz złożyły Obietnicę Zuchową, którą przyjęła druhna Agata Raguza. Zbiórki Gromady Zuchowej odbywają się raz w tygodniu w piątek o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Krzywoustego 1/215.
Po roku działania Gromady Zuchowej NS – dorośli członkowie Stowarzyszenia wyrazili chęć dołączenia w szeregi harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Rozkazem Komendanta Hufca ZHP w Lęborku została powołana Wielopoziomowa Drużyna Nieprzetartego Szlaku“ Iskierki Nadziei”. W jej skład weszła Gromada Zuchowa oraz Drużyna Harcerska NS. W myśl słów starej harcerskiej piosenki – “harcerzem być, to wcale nie wada, harcerzem być, każdemu wypada…” 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością rozpoczęło swoją przygodę z harcerstwem. Podczas cotygodniowych zbiórek poznajemy Prawo Harcerskie i przygotowujemy się do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Przed nami nowe cele, nowe zadania i nadzieja na realizację marzeń.
Zbiórki odbywają się w środy w siedzibie Stowarzyszenia w Lęborku ul. Krzywoustego 1/215 ( II piętro) – można wjechać windą).