kim jesteśmy

O nas

Nasza misja: 

Naszym celem jest: niesienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i materialnej osobom niepełnosprawnym, chorym i zagubionym w życiu oraz członkom ich rodzin i opiekunom.Anna Proć

Prezes Stowarzyszenia
Socjolog, terapeuta -to osoba o wyższym wykształceniu na kierunku Socjologia w specjalności Ekonomiczno – menadżerskiej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie w zarządzaniu zdobyła prowadząc własną firmę. Ukończyła Szkołę Liderów Przedsiębiorczości Społecznej, przeprowadziła wiele szkoleń managerskich zarówno dla firm jak i osób fizycznych. Zrealizowała kilka projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych. Jest wykonawcą w projektach unijnych dotyczących psychoedukacji.Alicja Stachecka

Członek Zarządu
Pedagog i terapeuta – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z wykształcenia teolog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, surdotyfloterapeuta, oligofrenopedagog, socjoterapeuta oraz certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback – spełnia swoja misję pomagania tym, którzy potrzebują wsparcia. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na godność osobistą każdego z wychowanków, walcząc z oto, by nie doświadczali poczucia niepowodzenia spowodowanego specyficznymi trudnościami w nauce. Doskonaląc to, co niedoskonałe, zawsze stara się wzmocnić poczucie własnej wartości dziecka. Każdy ma MOCNE STRONY. Trzeba tylko je odnaleźć. Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, działając w Lęborskim Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „ Iskierka Nadziei”- dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności powołałam do istnienia Gromadę Zuchową Nieprzetartego Szlaku, działającą przy Hufcu ZHP Lębork, a obecnie powstała Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku dla osób 20 +.Katarzyna Grzywna

 pedagog i terapeuta pedagogiczny posiada wieloletnie doświadczenie. Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, surdopedagog, trener TUS oraz terapeuta dziecka ze spektrum autyzmu. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą pozwala mi rozumieć, doradzać, podpowiadać i wspierać ich w ważnych i trudnych momentach życia. W swojej pracy kieruje się metodą NVC, Porozumienie bez przemocy, którą stworzył amerykański psycholog i mediator Marshall Rosenberg. Jest to model komunikacji, którego fundamentem jest sposób mówienia, który nie rani ani naszych rozmówców, ani nas samych, który umożliwia nawiązywanie kontaktu opartego na szacunku i zrozumieniu. Porozumienie Bez Przemocy pomaga nam stworzyć dobry kontakt z innymi, sprzyja słuchaniu i empatycznym reakcjom, ułatwia budowanie zdrowych relacji. Ważne jest dla mnie, by każdy czuł się wartościowy i bezpieczny.